19 december 2014

Disclaimer

mbWebexperience streeft ernaar om de informatie op zijn website’s actueel te houden en correct weer te geven. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de teksten, het beeldmateriaal en de overige informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Neem voor meer informatie contact op met mbWebExperience

Geef een antwoord